ACORD amb les entitats del poble

16 octubre 2014

16 octubre 2014

Aquest 16 d’octubre hem fet la trobada amb les entitats de Llavaneres convocades per ACORD. A més de la presentació de la nova proposta d’ACORD per les properes eleccions municipals, es va donar la paraula a les entitats per tal de començar a debatre aquells problemes més comuns a totes elles.

Cal incrementar la sensibilitat dels polítics amb les entitats del poble que feu una feina tan necessària com imprescindible. També cal organitzar el teixit associatiu massa deixat de banda de fa temps.

Algunes consideracions i conclusions de la reunió van ser:

La llei actual LRSAL (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local) , promoguda pel govern del PP, limita de manera extraordinària les competències dels ajuntaments (educació, sanitat, serveis socials,…) . Això provoca problemes en la relació de l’ajuntament amb les entitats. Ens cal ser molt imaginatius i comptar amb la voluntat de l’administració local per trobar estratègies per tal de resoldre els problemes derivats de la LRSAL.

ACORD amb el teixit associatiu

ACORD amb les entitats. 16-10-2014

La relació de l’ajuntament amb les entitats no només ha de ser de tipus econòmic. Les subvencions tal i com les tenim ara a Llavaneres són de caràcter arbitrari i no afavoreixen el bon funcionament, a la llarga, de les associacions. Cal establir el model de convenis, a partir del diàleg i el compromís, que determini la relació i els objectius del funcionament de les entitats al poble, establint compromisos clars i perdurables entre les entitats i l’ajuntament. Els convenis s’estableixen segons projecte de poble i amb visió de futur. S’han de respectar independentment de qui hi hagi al capdavant de la regidoria o presideixi l’entitat.

Cal facilitar des de l’ajuntament serveis d’assessorament (legal, econòmic,..) a les entitats i formació dels seus membres. La participació, el diàleg, la confiança i la complicitat són elements bàsics per potenciar el teixit associatiu a Llavaneres, ara mateix molt deixat.

És veu com a element positiu i dinamitzador un Consell de Cultura o Participació, amb representants de les entitats, que faciliti l’acord en tots aquells aspectes referents al teixit associatiu i faci efectiu el suport de l’ajuntament cap a les entitats. L’acord s’ha de construir des de les diferents àmbits i sensibilitats, partint de la realitat del carrer. Cal establir un espai de diàleg que estableixi unes bases generals de funcionament de les entitats a Llavaneres i que posteriorment i de manera específica permeti el desplegament dels diferents convenis. També es parla de la necessitat d’una normativa general per a les entitats i associacions que serveixi perquè cada regidor posteriorment la pugui adaptar a la seva àrea.

Cal recuperar el tècnic de participació i establir d’una vegada, una normativa de subvencions amb unes bases generals clares, objectives i transparents. Ara per ara el model d’adjudicació de les subvencions és totalment discrecional i generen greuges entre les entitats. El model de convenis és una millor alternativa al model de subvenció actual.

ACORD amb les entitats. 16/10/2014

ACORD amb les entitats. 16/10/2014

Una trobada que ens demostra un cop més com és d’important mantenint sa, viu, format i informat el teixit associatiu del poble. Amb el compromís d’ACORD de seguir amb la feina de fer costat a totes les entitats i de vertebrar una proposta de govern sensible i eficaç per la propera legislatura es va cloure la trobada.

Respondrem des d’ACORD els propers mesos a la demanda de les entitats de tornar a trobar-nos per continuar amb el camí engegat col·laboració.

Gràcies a totes les entitats que vau poder assistir. Informarem també aquelles que no van poder venir.

Deixa un comentari