EL PLE D’OCTUBRE, aspectes destacats

ple Llavaneres

Participant als plens

Des d’ACORD volem convidar tothom a compartir la informació i a participar del govern del poble. És per això que a més de convidar-vos a asistir al ple de cada mes us volem explicar el que creiem de més important.

Podeu consultar l’ordre del dia d’aquest ple d’octubre al web de l’ajuntament

3- Control i fiscalització del òrgans de govern: Aquest punt, fix a cada ple, és per donar coneixement dels decrets que s’han signat des de l’últim ple celebrat.

4- Recurs de reposició Manauta.

En el contenciós que es manté amb el Golf, s’ha de resoldre si s’estimen les al·legacions del Golf contra la multa que l’imposa l’Ajuntament. La disputa amb el Golf és per exercir una activitat sense llicència, en un terreny incompatible amb l’activitat i, a més, per l’execució d’unes obres sense llicència.És un tema que està a tribunals actualment, però la sanció segueix el seu curs. La proposta del govern és desestimar les al·legacions.

5- Ordenances fiscals pel 2015.

A les ordenances fiscals es determinen les taxes que s’han d’aplicar a diferents serveis municipals i els impostos que es cobren a partir de l’1 de gener. En l’IBI, s’aplica una reducció, però no tota la que voldria el govern perquè hi ha hagut una resolució que afecta a espais no desenvolupats encara pel POUM que pot suposar una lleugera reducció d’ingressos. Això es compensa amb una baixada de la taxa però no tant àmplia com voldríem atenent a la complicada situació econòmica.

En aquests preus oficials (les taxes) s’han introduït bonificacions (descomptes) en l’impost sobre vehicles clàssics (vehicles a motor de més de 25 anys).

També s’ha reduït l’Impost sobre construccions i obres (ICIO) quan les obres corresponen a millores en l’accessibilitat de les persones a edificis. També s’aplica un 25% de descompte en la taxa a pagar.

6- Expedient de modificació de crèdits.

Es porta a Ple una modificació del pressupost de 2014. Hi ha algunes petites modificacions que són ajustaments de molt poca quantitat fruit de majors ingressos o d’acabar de tancar partides a punt de finalitzar l’any. La part més important d’aquesta modificació és la que correspon (1,1 milions d’euros) del conegut com a OPA (operacions pendents d’assignar). Es tracta de factures corresponents a 2013 que no havien estat pagades. Aquestes factures es paguen amb les seves pròpies partides (si encara quedaven diners al pressupost de 2013 incorporant-les al de 2014) o bé amb la dotació de partida en el 2014 si és que el govern havia esgotat els diners i no hi havia diners suficients al pressupost en l’any en què van ser produïdes aquestes factures. Per entendre’ns, sobretot són factures de coses gastades i no pressupostades com tocava.

De vegades, el govern, tot sabent que acabarà gastant, no dota suficient les partides perquè no pot justificar aquestes despeses (que sap que tindrà) amb els ingressos previstos. Cal recordar que el pressupost que s’aprova ha de ser equilibrat: no hi hauria d’haver dèficit en el pressupost de sortida.

És una operació on s’incorpora al pressupost de 2014 tot el romanent de l’any anterior (el que no s’ha arribat a gastar el 2013 es porta al 2014  de manera oficial).

7- Reglament regulador del proveïment d’aigua potable.

És un nou reglament elaborat des del Departament d’Aigües per regular l’ús d’aquest bé.

8- Reglament de l’ús social dels edificis i instal·lacions dels centres docents públics.

Nou reglament d’ús de les instal·lacions municipals que s’ha elaborat des de la Regidoria de l’Emili. Ell pot explicar millor el que de nou té aquest punt.

8- Preguntes de regidor no adscrit

 

Amb el nou govern de concertació s’ha començat a emetre els plens en directe per internet i també s’ha modificat el ROM per facilitar les intervencions directes dels ciutadans. Participa amb l’ACORD. Ens veiem al ple, aquest dimarts a les 21h a la sala de plens.

Un comentari

Deixa un comentari