ACORD a l’oposició

PreguntesCategoria: QuestionsACORD a l’oposició
MMolinas preguntat 10 mesos abans

Con afectarà a la tasca dels regidors d’ACORD el fet que ara estiguin treballant a l’oposició?