Com es valoren els ajuts a la gent gran per anar a l’Hospital de Mataró?

PreguntesCom es valoren els ajuts a la gent gran per anar a l’Hospital de Mataró?
Manolo preguntat 4 anys abans

El any passat en un foro celebrat en la glorieta de la Avd. Montserrat,va sortir a relluir que Càritas donava ajuda a Mil Cinc-Centes persones de Llavaneres.
Fa quatre anys en un ple se aprovo per unanimitat, la gratuïtat del bus al Hospital i Ambulatori de Mataró para la gent gran necessitada.  Desprès de quatre anys en una pregunta dirigida en el ple a la Regidora Gemma Martín dels serveis socials. Quantes persones avien rebut l’ajuda del bus gratuït?? Va contestar que  VINT-I-TRES  PERSONES  havien rebut l’ajuda econòmica. Veig molta la diferencia de persones entre Càritas i Serveix Socials del Ajuntament.
Senyores del Serveix Socials,  no creuen que algunes cosa fallen en el sistema per aconseguir l’ajuda??
Hem podeu explicar quina són les valoració socials o econòmiques i les tramitacions que es requereix de la Gent Gran, per aconseguir el bus gratuït al Hospital o Ambulatori de Mataró??

Juna Rubal contestat 4 anys abans

Autor: Joan Rubal<br>Benvolgut Manolo, és cert que resulta molt desequilibrat aparentment la gent que pot veure's atesa per Caritas Parroquial o pels Serveis Socials de l'Ajuntament, però no podem reduir l'acció de l'Ajuntament a un número de 23 persones. En primer lloc cal deixar ben clar que les entitats de caràcter social, benèfic o sense ànim de lucre són entitats privades i això, encara que no se sàpigue prou limita i condiciona molt menys la seva acció. Aquestes entitats no estan sotmeses al rigor del control a que està sotmesa l'Administració Pública. Per dir-ho d'alguna manera, Càritas no està obligada a demanar els justificants que ha de demanar l'Ajuntament per atorgar ajudes de manera directa a una persona o a una família. Càritas valora a qui presta la seva ajuda i la dóna.En l'Administració Pública, cada pas que dones i cada euro que s'utilitza s'ha de justificar. I els criteris per donar les ajudes (perquè no arribem a tot el que voldríem) són normalment els nivells de renda o ingressos de les famílies i de les persones individuals. Això de vegades significa una entrevista de valoració de les tècniques de Serveis Socials i la presentació de la declaració de renda. I aquest és un pas que molta gent no acaba de donar quan reclama ajuda de l'Ajuntament.Respecte les ajudes pel bus gratuït a Mataró. Si recordes converses anteriors que havíem tingut, Manolo, nosaltres no podem crear un bitllet especial igual que fem en la línia de bus del poble. No ho podem fer perquè la línia no és municipal, perquè surt de Llavaneres. Això ens obliga a prestar l'ajuda en forma de diners i per donar aquestes ajudes cal complir uns requisits mínims. Ara per ara, no hi ha un tipus de bitllet que ens permeti funcionar de manera més àgil. De totes maneres, em sembla una comparació injusta perquè entre els serveis que presta l'Ajuntament només comptes els que tenen a veure amb el bus. Però res es diu del Pla d'Ajuda a les Famílies que es va crear a instància nostra i d'algun altre grup quan SOS Llavaneres i Gent de Llavaneres estàvem a l'oposició. Res no es diu de l'asist'encia domiciliària, de les ajudes directes a les famílies necessitades, dels plans d'ajuda a la integració d'immigrants, de l'assistència a famílies amb problemes per arribar a final de mes o de la feina de valoració que acaben de fer en un pla per donar feina a persones a l'atur.Tota aquesta feina, Manolo, també la fan els Serveis Socials. El Departament també assiteix a les convocatòries del Consell Comarcal per mirar d'obtenir més recursos. Per això, amb totes les mancances que puguem tenir, i amb tota la voluntat de millora, que hi és, em sembla injust i irreal establir que Càritas ajuda 1.500 persones i l'Ajuntament només 23. Perquè l'activitat relacionada amb el bus a l'Hospital de Mataró és un petita part del que es gestiona des de Serveis Socials i, encara que pugui ser d'ajuda, no és ni de lluny l'activitat més prioritària del departament. Hi ha altres coses abans i gent que pateix molt més que la incomoditat d'haver de pagar un bitllet a Mataró en bus.Ja sé, Manolo, que és una crítica sense mala fe. I sé que per a cadascú de nosaltres, és molt important el que ens afecta directament, però, com a ciutadans, hem de valorar sempre si el que estem demanant és realment prioritari.Un aspecte més: cal tenir present sempre que el fet de ser pensionista, de ser jubilat, tal com està la situació econòmica, no sempre significa tenir necessitats econòmiques. Hi ha pensions i rendes de pensionistes molt per sobre del que ingressen moltes famílies amb el pare/mare en edat de treballar. Així, per valorar algunes coses en la justa mesura potser estaria bé, Manolo, preguntar-se quants interessats han fet els tràmits per disposar del bus gratuït i del que ho han demanat, quants tenien ingressos com per pagar-se el bus. És realment, amic, un tema de prioritat i de intentar ser justos.