Tenen les persones discapacitades un tractament digne a Llavaneres? Què en penseu?

PreguntesTenen les persones discapacitades un tractament digne a Llavaneres? Què en penseu?
Anònim preguntat 5 anys abans

Teniu propostes o exemples d’actuació a d’altres municipis?
– A Arenys de Mar l’associació FEDAMAR treballa per la integració i la igualtat d’oportunitats en l’esport. Tot un exemple de com fer bé les coses.

juanrubal contestat 4 anys abans

De discapacitats n’hi ha de molts tipus i graus. Algunes congènites, altres sobrevingudes per accident o malalties i altres fruit senzilla i naturalment del nostre envelliment. Cada tipus, cada grau i, jo diria que cada persona planteja reptes diferents perquè les dificultats poden ser molt diverses.Com a administració no sempre es pot arribar a tot i ja, però hi ha d’haver un objectiu molt clar en aquest camp: la integració. I això significa que hem d’actuar per crear les condicions per tal que les persones que pateixen discapacitats puguin afrontar la seva vida en igualtat amb la resta. Tot molt bonic; però què significa?Amb la voluntat de ser sintètic, això significa:• crear espais accessibles eliminant barreres, com estableix la Llei de Supressió de Barreres Arquitectòniques i el seu desenvolupament;• disposar de mecanismes que permetin actuar amb autonomia personal en el gaudi dels serveis i d’instal•lacions,• establir serveis específics per atendre necessitats que afecten al creixement i desenvolupament personal dels ciutadans amb discapacitats• la igualtat d’oportunitats en l’accés a la feina és un deure legal i moral que s’ha d’impulsar des de l’Administració. • Pensar no només en les persones amb discapacitats, sinó també en les persones de l’entorn, famílies i persones a càrrec, que també han de trobar suport per al seu propi desenvolupament.Aquestes coses es concreten, entre altres, en una ciutat amable amb les persones, on anem eliminant les barreres, en primer lloc, per a la mobilitat i, sobretot, les barreres mentals que ens impedeixen pensar en TOTS, quan dissenyem els espais i els serveis públics. I aquesta és una assignatura on ja es fa feina des de fa temps als serveis municipals, però on queda molt per fer. I no només tenim feina de “fer” directament: l’Ajuntament ha de lluitar per a que els agents socials entrin en aquesta dinàmica d’integració. Així, és important exigir, per exemple, la instal•lació d’una rampa a l’entrada d’un comerç, però també facilitar que els nens discapacitats puguin disfrutar d’un temps de colònies sense que això suposi una càrrega feixuga o insuportable per a la família. O la creació d’espais de lleure i socialització com són els esplais de caràcter permanent (cap de setmana) i no només en temps de vacances d’estiu.• Això suposa que no només hem de pensar en les ajudes a les associacions de pares de les escoles del poble, sinó també en la col•laboració amb centres d’integració de discapacitats de la comarca, on hi van joves de Llavaneres.• Això suposa que els serveis de Promoció Econòmica municipals integrin en la seva borsa de treball a persones que tenen capacitats laborals especials. I que aquestes persones comptin quan les empreses busquen perfils de treballadors de la borsa.• Això suposa bonificar en les taxes per obres d’adaptació de l’habitatge, o que les ajudes a entitats esportives arribin també per a persones amb necessitats especials…• Això suposa promoure l’acció policial i disciplinària per tal que es respectin les normes viàries més bàsiques (aparcaments en voreres, en places reservades, en passos de vianants…)Segur que tothom té alguna altra mesura al cap. M’agradaria que aquestes idees o suggeriments arribessin al web. Totes les aportacions sumen.Suposa, bàsicament, obrir la ment i la mirada per incloure en la gestió i la planificació a TOTS els ciutadans. Un exercici pràctic molt útil quan pensem en aquestes feines de gestió, de disseny i planificació de serveis o espais es pensar en nosaltres mateixos com a ciutadans discapacitats i en com podríem fer en el nostre dia a dia.Al cap i a la fi, per una via o una altra, tots arribem a un punt en què es veu mermada la nostra autonomia. Tard o d’hora tots ho som de discapacitats. Per això no podem pensar-hi només quan ens hi trobem nosaltres. Cal fer-ho sempre.

Miquel Molinas Administrador contestat 4 anys abans

Aquest escrit correspon a Joan Rubal i també el trobareu an l’entrada al bloc d’ACORD http://acordperllavaneres.cat/2015/04/dacord-amb-la-integracio/

teixitsrm contestat 4 anys abans

Aquest escrit crec que reflecteix molt bé el que realment s’ha de fer per pal-liar en el possible la manca d’autonomiaque et prudueix una minusvalidesa.Només cal esperar que el que tingui la responsabilitat de goberna els quatre próxims anys tingui la sensibilitat i interés envers aquest col-lectiu .Jo personalment per diverses raons,he hagut de precisar l’atenció dels serveis socials,i m’han atés amb una profasionalitat exce’lent Una altra de las coses que ha millorat una és el tema de les places reservades per a personas amb mobilitat reduïda ,peró els caps de setmana principalment passen olímpicament i aparcan tranqil-lament.Jo proposaría que es pogués fer una foto i remetre-la a la policia ,pequé si els truques quan els veuen arribar se’n van ia sobre se’n footen d’un i dels policies .Ës la meva opinió ……..

juanrubal contestat 4 anys abans

Hola, Anònim. Coincideixo amb tu i, com a regidor, m’agrada que es reconegui la feina que es fa des del Departament de Serveis Socials. Sembla que ens hem acostumat a emetre només crítiques i, per ser justos, cal també expressar (si pot ser públicament) quan ens sentim ben atesos, i no només quan tenim una queixa. Respecte al respecte a les places d’aparcament reservades, coincideixo en què hem de millorar el funcionament. Cal ser més àgils per amonestar o per sancionar aquells que no respecten aquestes places. Crec que la idea de fer la foto i enviar-la és bona. Per tal que sigui efectiva, caldria però que hi hagués un telèfon permanent on enviar aquesta foto i que la resposta fos àgil i ràpida. Si aconseguim respondre en temps real, notarem els efectes en poc temps i podrem sentir que a Llavaneres es respecten aquests espais i a les persones que els necessiten. Queda anotat com un dels objectius per la part que em toca. Gràcies per l’aportació.