Què proposem

GENT DEL CARRER IMPLICADA

La política o te la fas o te la fan. És absolutament necessari que la gent entengui que ha de ser protagonista del seu ajuntament. Ens cal superar les desconfiances entre l’administració que fins ara no ha volgut ser interpel•lada per la gent del carrer i aquesta mateixa gent que ha entès la seva administració com a un grup d’aprofitats que només els volen escurar les butxaques en benefici propi.

És impossible satisfer tothom i per tant cal que el govern municipal justifiqui i expliqui bé totes i cadascuna de les actuacions presses, que hauran de respondre a l’interès general.

Cal que des del govern s’estableixin òrgans de participació ciutadana. La constitució de Consells Municipals o les consultes ciutadanes han de ser formes per decidir el millor camí per a fer avançar el poble de tots.

 

POLÍTICA DE PROXIMITAT

Els diners que es gestionen són diners de tots i s’han d’administrar d’una manera justa i transparent. Els projectes i les actuacions han de respondre a les necessitats de la gent. L’espai públic és de tots i els serveis han de respondre a les necessitats de la majoria de ciutadans. El qui governa ha de fer-ho per atots els veïns sense exclusió ni distinció de condició social u orígen.

Els acords i pactes amb d’altres forces polítiques han de respondre sempre a projectes i a la realitat de la política local i no pas a interessos personals o de partit.

El govern sempre haurà de treballar per arribar a l’acord amb la major part de forces polítiques. L’oposició és molt important, representa una part de la ciutadania i cal fer possible la seva tasca de control de la gestió del govern.

 

GOVERN TRANSPARENT

La gestió pública ha de poder explicar-se i tots els números i decisions ha d’estar a disposició de la ciutadania. L’objectiu final és el ciutadà i aquest ha de poder saber com i amb quins objectius s’administren els seus impostos.

El mitjans de comunicació locals han de ser eficaços i lliures. La llibertat i la és condició indispensable per uns mitjans de comunicació que compleixin amb la seva funció d’informació independent i veraç.

 

EL MANDAT DEL POBLE

En aquest web proposem crear un espai participatiu per a elaborar una proposta electoral que sigui un autèntic mandat del poble i un projecte de futur. En els propers dies publicarem en aquest espai els principals eixos de programa per tal de que comencem a construir.